Upozornění pro návštěvy odd. LDN4

Upozornění pro návštěvy odd. LDN4:
 

Z důvodu výskytu respiračních onemocnění a
onemocnění COVID 19 na odd. Vás žádáme o zvážení
návštěvy u Vašeho blízkého.


Pokud chcete návštěvu na oddělení uskutečnit zvolte,
je-li to možné s ohledem na pohybové možnost
pacienta, prostory jídelny, nikoliv pokoj pacienta.

 
Máte-li sami příznaky respiračního onemocnění,
návštěvu odložte, abyste neohrozili svého blízkého,
naše pacienty a personál.

 
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost