Informace pro pacienty lůžk. oddělení

Základní informace pro pacienty, klienty, příbuzné.

 
 
Vážení pacienti, klienti,
 
vítejte v RHG spol. s r. o. - Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.
Naše nemocnice je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná
dlouhodobá léčebná, rehabilitační a ošetřovatelskápéče, a to v rozsahu,
který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí.
Samozřejmostí je komplexní péče poskytována na náležité léčebné úrovni.
Naším a Vaším společným cílem je v rámci daného onemocnění obnova
a stabilizace fyzických a psychických sil. K tomuto cíli nás společně dovede
spolupráce mezi personálem zdravotnického zařízení a Vámi.
Pokud máte v průběhu hospitalizace nějaké dotazy nebo vám není něco
jasné, nebojte se zeptat zdravotnického personálu.
 
Po přijetí na oddělení vyjadřuje pacient nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem souhlas:
  • S pobytem v našem zdravotnickém zařízení.
  • S podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
Po celou dobu vašeho pobytu v našem zařízení je vám denně k dispozici
kromě týmu registrovaných všeobecných sester a vyškolených ošetřovatelek
i ošetřující lékař. Vaše náměty, připomínky, stížnosti i pochvaly můžete
směřovat nejen k nim, ale i k primáři nemocnice nebo přímo k řediteli zařízení.

Péče v našem zařízení probíhá podle následujícího časového rozvrhu:

06,00 - 07,00 hod - ranní toaleta, převazy
07,00 - 07,30 hod - snídaně, podávání léků
07,30 - 11,00 hod - vizita, rehabilitace, individuální péče
11,00 - 12,00 hod - oběd, podávání léků
12,00 - 13,00 hod - polední klid
13,00 - 14,00 hod - hygienická péče
14,00 - 17,00 hod - návštěvy
17,00 - 17,30 hod - večeře, podávání léků
19,30 - 21,30 hod - druhá večeře, ukládání pacientů ke spánku
22,00 - 06,00 hod - noční klid
 
Personál nemocnice dbá o denní hygienu pacientů.
Výdej a výměnu nemocničního prádla zajistí zdravotní personál na oddělení.
Osobní hygiena je personálem prováděna denně dle denního režimu
a potřeby pacienta.
Našim klientům zajišťujeme pedikúru, holení a stříhání vlasů.
Samozřejmostí je čistě povlečené lůžko, s ohledem na potřebu pacienta,
dochází k jeho převlečení i několikrát denně.
V nemocnici neužívejte sami své vlastní léky či jiné přípravky, aniž byste
o tom informovali ošetřující personál. Léky jsou podávány dle ordinace ošetřujícího lékaře.
 
Rehabilitační péče je poskytována dle ordinace lékaře.
Fyzioterapeutka ve spolupráci se zdravotnickým personálem zajišťují cvičení
na lůžku, nácvik chůze, přesedání na vozík, jízdy na vozíku, nácvik sebeobsluhy atd.
 
Léčebná dieta je důležitou součástí léčebného postupu, stejně tak jako
omezení či zákaz některých poživatin (vč.alkoholu). Konzumovat některé
potraviny přinášené návštěvami může být pro Vás nevhodné. Prosíme,
respektujte pokyny oš.personálu týkající se konzumace , uložení potravin
a zejména dodržování hygienických pravidel.
Dietu předepisuje lékař. K uložení donesených potravin je na každé stanici
k dispozici lednice. Potravina musí být označena jménem pacienta. Jedenkrát
v týdnu je obsah lednice kontrolován, závadné potraviny jsou vyhozeny
do odpadu.
V přízemí nemocnice je nainstalován automat na teplé a studené nápoje
a drobné občerstvení.
 
Informace o zdravotním stavu a léčebných postupech poskytuje ošetřující lékař pacientům a pouze osobám blízkým, které jsou uvedeny v informovaném souhlasu s hospitalizací. 
Jste-li výše uvedenou osobou, obraťte se prosím, s žádostí o  poskytnutí informací na ošetřujícího lékaře pacienta v konzultačních  hodinách : 
Středa 12:00 - 14:30 hod na tel. čísle 315 704 408 
 
Berte prosím ohled na to, že naším úkolem je prioritně zdravotní péče
o pacienty a také na celkový počet všech pacientů v návaznosti
na několikanásobně vyšší počet příbuzných, kteří všichni chtějí informace.
Své žádosti o osobní informace formulujte stručně a věcně. Za pochopení
a vstřícnost děkujeme.
 
 
 
RHG spol. s r.o., Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou
Mostní 934
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.rhg.cz
tel.: 315 704 411
fax: 315 721 585
 
ředitel nemocnice PhDr. Vladimír Matoušek
tel. sekretariát: 315 704 445
email sekretariát: sekretariat.kralupy@rhg.cz
 
sekretariát,  Barbora Plášilová
tel.: 315 704 445
email: sekretariat.kralupy@rhg.cz
úřední hodiny: pondělí - čtvrtek - 8:15 h - 15:00 h, po dohodě je možné kdykoliv
 
pokladna
tel.: 315 704 438
úřední hodiny: pondělí a středa - 10:00 - 15:00 h
 
primář lůžkové části MUDr. Radek Pospíšil
konzultační hodiny středa 13:00 - 14:30 na tel. čísle 315 704 408 
 
lékař MUDr. Jiří Líbal
konzultační hodiny pondělí 13:00 - 14:30 na tel. čísle 315 704 408
 
hlavní sestra Mgr. Monika Plášilová
úřední hodiny:  úterý 9:00 - 15:30, středa 9:00 - 15:30
telefon: 723 594 550
e-mail: hlavnisestra@rhg.cz


zdravotně sociální pracovník Bc. Irena Veselá, DiS.
telefon: 607 005 858
e-mail: socialnisestra@rhg.cz

 
 
stanice patro staniční sestra telefon mobil
LDN I. 1. Anna Kochová 315 704 435 721 439 847
LDN II. 1. Bc. Jana Kohlová 315 704 440 721 199 736
LDN III. 3. Helena Volfová 315 704 402 721 199 793
LDN IV. 2. Marcela Hančová 315 704 455 721 199 743
 
 
Návštěvní doba je stanovena každý den mezi 14,00 až 17,00 hod.,
po domluvě se sestrou jsou návštěvy možné nepřetržitě, ale tak, aby nebyl narušen léčebný režim a provoz oddělení. V takovém případě si vyhrazujeme právo návštěvu omezit.
 
 
Na oddělení je zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek.
 
Větší částky peněz a cenné věci doporučujeme předat do úschovy.
 
 
Zaměstnanci RHG spol. s r. o. Vám přejí brzké uzdravení a spokojenost s pobytem.

 
Úhrada za nadstandardy od 1.6.2022:  
Nezdravotnické služby (pacientské lednice, wifi, péče o osobní prádlo, osobní hygienické pomůcky, osobní služby) 150,04,- Kč včetně DPH/den
Dvoulůžkový pokoj 100,- Kč/den
Jednolůžkový pokoj 200,- Kč/den
Jednolůžkový pokoj s WC a sprchovým koutem 350,- Kč/den
 
 
 

Ceník výkonů klinického logopeda na lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče (00005) nehrazených
zdravotní pojišťovnou VZP od 1.1.2024

 
Komplexní vyšetření klinickým logopedem 585,76 Kč
Cílené vyšetření klinickým logopedem 441,28 Kč
Kontrolní vyšetření klinickým logopedem 220,64 Kč
Logopedická diagnostika doplňující komplexní a kontrolní vyšetření 750,40 Kč
Vyšetření rozumění řeči  1154,72 Kč
Vyšetření rozlišení distinktivních rysů hlásek 1154,72 Kč
Logopedická terapie zvláště náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  863,52 Kč
Logopedická terapie středně náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  669,76 Kč