Stížnosti

Stížnosti a připomínky - postup pro vyřizování:

Připomínky či stížnosti lze podat u staniční sestry, vrchní sestry, primáře, popřípadě na ředitelství nemocnice. Stížnost v písemné podobě lze poslat poštou nebo vhodit do schránky ve vstupní hale nemocnice.
 
Za písemné podání se považuje také stížnost zaslaná e-mailem. Všechny neanonymní stížnosti jsou
evidovány, a projednány příslušným vedoucím pracovníkem s těmi zaměstnanci, jichž (jejichž kompetencí) se stížnost týká.
 
O projednání se provádí zápis. Stěžovatel je nejdéle do 30 dnů vyrozuměn o vyřízení stížnosti.
 
Požadujete-li písemnou odpověď o řešení stížnosti, je třeba podat stížnost písemně, nebo elektronickou poštou (pomocí níže uvedeného odkazu), s uvedením svého jména a adresy, e-mailové adresy, popř.telefonu.
 
Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou
Mostní 934
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 704 411
email.: sekretariat.kralupy@rhg.cz