Lůžková část

IČZ: 25211000
IČP: 25211002

Podrobné informace o lůžkové části naleznete v informacích pro pacienty:
http://nemocnicekralupy.cz/cs/informace-pro-pacienty.

Formulář "Žádost o přijetí do LDN Kralupy" naleznete ZDE.

 

Nemocnice poskytuje péči na 132 lůžkách pro dlouhodobě nemocné.
Pro více informací kontaktujte hlavní sestru Mgr. Plášilovou
na tel. čísle: 315 704 411,
mobil.: 723 594 550.


primář lůžkové části:

  • MUDr. Radek Pospíšil
  • konzultační hodiny středa 13:00 - 14:30 na tel. čísle 315 704 408 
     

lékař: 

  • MUDr. Jiří Líbal
  • konzultační hodiny pondělí 13:00 - 14:30 na tel. čísle 315 704 408


hlavní sestra:

  • Mgr. Monika Plášilová    

úřední hodiny:  úterý 9:00 - 15:30, středa 9:00 - 15:30
telefon: 723 594 550
e-mail: hlavnisestra@rhg.cz

 

zdravotně sociální pracovník a zástup hlavní sestry:

  •  Bc. Irena Veselá, DiS.

telefon: 607 005 858
e-mail: socialnisestra@rhg.cz

 

 

stanice patro staniční sestra telefon mobil
LDN I. 1. Anna Kochová 315 704 435 721 439 847
LDN II. 1. Bc. Jana Kohlová 315 704 440 721 199 736
LDN III. 3. Helena Volfová 315 704 402 721 199 793
LDN IV. 2. Marcela Hančová 315 704 455 721 199 743

 

 

 
 
 
 

 
Úhrada za nadstandardy od 1.6.2022:  
Nezdravotnické služby (pacientské lednice, wifi, péče o osobní prádlo, osobní hygienické pomůcky, osobní služby) 150,04,- Kč včetně DPH/den
Dvoulůžkový pokoj 100,- Kč/den
Jednolůžkový pokoj 200,- Kč/den
Jednolůžkový pokoj s WC a sprchovým koutem 350,- Kč/den


 

Ceník výkonů klinického logopeda na lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče (00005) nehrazených
zdravotní pojišťovnou VZP od 1.1.2023

 
Komplexní vyšetření klinickým logopedem 550,55 Kč
Cílené vyšetření klinickým logopedem 416,24 Kč
Kontrolní vyšetření klinickým logopedem 208,12 Kč
Logopedická diagnostika doplňující komplexní a kontrolní vyšetření 706,64 Kč
Vyšetření rozumění řeči  1084,16 Kč
Vyšetření rozlišení distinktivních rysů hlásek 1084,16 Kč
Logopedická terapie zvláště náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  815,54 Kč
Logopedická terapie středně náročná poskytovaná při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí  632,83 Kč