Rozhraní sociální a zdravotní péče o člověka

                              

Rozhraní sociální a zdravotní péče o člověka

 

RHG spol s r.o. – Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MVČR připravilo již třetí poradenskou akci pro formálně i neformálně pečující osoby a kohokoliv, kdo by se chtěl zorientovat v tom, jak je možné pomáhat a neublížit sobě ani tomu o koho pečuji.  

Naším cílem je příjemnou formou přibližovat laické i odborné veřejnosti možnosti zajištění zdravotně sociální péče o člověka, který je hospitalizován či propouštěn z hospitalizace do domácího prostředí. Snažíme se přispět ke zvýšení soběstačnosti našich pacientů již při vlastní hospitalizaci a připravovat je na zvládnutí péče o sebe samého do míry, kterou unesou a bude pro ně bezpečná. Při tom spolupracujeme s rodinami našich pacientů, aby jim byly po propuštění oporou. Základním předpokladem péče je potřeba zajistit biopsychosociální potřeby pacienta pro dobu po návratu do domácího prostředí nebo - v případě nemožnosti tohoto návratu - zajištění návazných sociálních služeb s minimalizací snížení kvality života pacienta po změně zdravotního stavu k tomuto kroku vedoucímu. Jednou cestou, jak toto zvládnout je, pro pacienta a jeho blízké, mít dostatek informací o možnostech pomoci doma nebo přechodem do sociálních služeb, není-li návrat domů možný.

Dne 24.05.2023 jsme se setkali s lidmi, které toto téma zajímá, v zeleném sále Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou. Novinkou pro toto setkání bylo i představení konkrétních tří domácích zdravotních služeb poskytujících zdravotní služby přímo v domácnostech osob o něž pečují na území města a v okolních obcích.

V rámci poradenství jsme účastníkům vysvětlovali a přibližovali:

  • co vše je potřeba vědět a znát, chceme-li pečovat nebo pečujeme-li o blízkého doma
  • jak se orientovat v tom, co je péče zdravotní a sociální (kdy a jak o ně požádat)
  • jaké jsou hranice, kdy už pečovat o svého blízkého není rozumné a je dobré jej předat do péče profesionálních služeb - zdravotníkům či sociální službě
  • jak nevyhořet, když se starám o své blízké - proč je dobré myslet i na sebe
  • kdo může pomoci s péčí doma a že není špatné si nechat pomoci
  • jaké jsou poskytovány sociální služby předcházejících či navazujících zdravotní péči
  • zda čerpají vše, co mohou v péči o své blízké i z pohledu finančního.


Důležitým momentem byla i možnost účastníků zkonzultovat si svůj vlastní řešený případ, kde hledat pomoc a podporu nebo si říci jen o radu či se ubezpečit, že to dělají dobře. Právě tuto možnost velmi ocenili účastníci, kterým děkujeme za jejich důvěru a věříme, že jsme se neviděli naposledy.


Za představení Domácí zdravotní péče děkujeme paní Marii Hospodkové z Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník, Mgr. Kristýně Šindelářové z Domácí péče Včelka a Mgr. Bc. et.  Bc. Marii Bílkové, vedoucí zdravotních a sociálních služeb LCC.

Pro tento rok jsme připravili ještě dva termíny konání naší poradenské akce, které obohatíme opět o přítomnost a představení sociálních služeb.
 

Pozvánky naleznete na našich webových stránkách www.rhg.cz, místním tisku i webových stránkách měst a obcí v okolí.  


Plánované termíny konání: 20.09.2023 a 29.11.2023.


Těšíme se na další setkání s Vámi

 

Mgr. Monika Plášilová                                                   Bc. Irena Veselá, DiS.
hlavní sestra                                                                      sociální pracovnice