Aktualizace ceníku ostatních služeb na LDN

Od 1.6.2022 bude aktualizován ceník ostatních služeb na LDN.
Od 15.6. 2022 je pak aktualizován ceník výkonů klinického logopeda na lůžkách.
Tyto ceníky naleznete ZDE.