Návštěvy na lůžkovém oddělení od 10.6.2021

Návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou a nemocnice v Roztokách se povolují za níže uvedených podmínek od 10.06.2021 (prodloužení doby platnosti PCR a antigenních testů)
 • Návštěvy budou probíhat pouze po předchozím objednání v čase 14:00 - 17:00, aby na pokoji byla vždy jen jedna návštěva. 
 • Objednávání se provádí v čase 9:00 - 11:00 , na telefonních číslech:
 
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou: 
 • LDN 1 tel: 315 704 435
 • LDN 2 tel: 315 704 440
 • LDN 3 tel: 315 704 402
 • LDN 4 tel: 315 704 455.
 
Nemocnice v Roztokách:
 • LDN 1 tel: 233 081 160
 • LDN 2 tel: 233 081 159.
 
Návštěvy se účastní v jeden čas nejvýše dvě osoby  u jednoho pacienta na jednom pokoji po dobu nezbytně nutnou max 30 min.
 
 V době návštěv je možné využít venkovní prostory.
 
 Před vstupem do nemocnice a na oddělení je nutné:
 
 • 1) Provést si desinfekci rukou.
 •  2) Osoba navštěvující pacienta musí mít po celou dobu návštěvy nový, čistý, plně funkční  respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  Po dobu návštěvy nesundávat!
 •  3) Pro zvýšení ochrany svých vlastních příbuzných a přátel   doporučujeme vstup s čistými návleky  na boty.
 
  Službu konající zdravotní sestra návštěvu  pustí za konkrétním pacientem pouze po předložení průkazu totožnosti společně :
 
 • s dokladem o negativním RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) testem starým nejvýše 7 dní,
 • s dokladem, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
 • s dokladem  o aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní
 
Režim návštěv je potřeba z důvodů bezpečnosti pacientů a stále hrozící nákaze COVID 19 důsledně dodržovat!