Režim návštěv od 1.7. na lůžkových odděleních za přísných hygienických podmínek

Režim návštěv od 1.7. na lůžkových odděleních za přísných hygienických podmínek.

 

Aby nedocházelo k nashromážděni návštěv na pokojích, je nutné se při vstupu domluvit se službu konajícím personálem. 

V našem zdravotnickém zařízení je prováděn pravidelný úklid, dezinfekce ploch a povrchů. Ve společných prostorách a na jednotlivých oddělení jsou k dispozici dávkovače s dezinfekčními přípravky na ruce. 

Lůžková část - pro návštěvy přicházející na lůžková oddělení, které mají snížit riziko kapénkového  a kontaktního přenosu infekce, platí do odvolání:

  • návštěva na dobu nezbytně nutnou od 14:00 do 18:00 hod
  • povinnost nosit správně nasazenou čistou ústenku nebo šátek, šálu, tak aby byla zakryta ústa a nos
  • roušku je možné zakoupit na oddělení za 20,-Kč
  • zákaz používání respirátoru s výdechovým filtrem
  • povinnost používat jednorázové návleky na obuv  při vstupu na oddělení
  • návleky zakoupíte na oddělení za 10,-Kč
  • návleky prosím neodnášejte a vhazujte je při odchodu do určeného odpadkového koše označeného ,,INFEKČNÍ ODPAD´´
  • dodržovat hygienu rukou (časté mytí nebo dezinfekce rukou - dávkovače s dezinfekcí jsou k dispozici na oddělení)
  • v případě, že vykazujete příznaky onemocnění (teplota, kašel ...), návštěvu prosím odložte
  • nesahat si rukama na obličej, ústa, nos a oči