Lůžková část

IČZ: 25211000
IČP: 25211002

Podrobné informace o lůžkové části naleznete v informacích pro pacienty:
http://nemocnicekralupy.cz/cs/informace-pro-pacienty.

Nemocnice poskytuje péči na 132 lůžkách pro dlouhodobě nemocné.
Pro více informací kontaktujte vrchní sestru p. Brázdovou
na tel. čísle: 315 704 411,
mobil.: 728 076 550.


Primář lůžkové části:

  • MUDr. Radek Pospíšil


Vrchní sestra:

  • Zdena Brázdová


Telefon: 315 704 411
Fax: 315 721 585
E-mail: sekretariat.kralupy@rhg.cz

Staniční sestry:

  • Stanice I. - Anna Kochová
  • Stanice II. - Jana Kohlová
  • Stanice III. - Bc. Šárka Beránková
  • Stanice IV. - Jitka Buková