Informace pro pacienty lůžkového oddělení

Základní informace pro pacienty, klienty, příbuzné.

Vážení pacienti, klienti,
vítejte v RHG spol. s r. o. - Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.
Naše nemocnice je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná
dlouhodobá léčebná, rehabilitační a ošetřovatelskápéče, a to v rozsahu,
který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí.
Samozřejmostí je komplexní péče poskytována na náležité léčebné úrovni.
Naším a Vaším společným cílem je v rámci daného onemocnění obnova
a stabilizace fyzických a psychických sil. K tomuto cíli nás společně dovede
spolupráce mezi personálem zdravotnického zařízení a Vámi.
Pokud máte v průběhu hospitalizace nějaké dotazy nebo vám není něco
jasné, nebojte se zeptat zdravotnického personálu.
Po přijetí na oddělení vyjadřuje pacient nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem souhlas:
  • S pobytem v našem zdravotnickém zařízení.
  • S podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
Po celou dobu vašeho pobytu v našem zařízení je vám denně k dispozici
kromě týmu registrovaných všeobecných sester a vyškolených ošetřovatelek
i ošetřující lékař. Vaše náměty, připomínky, stížnosti i pochvaly můžete
směřovat nejen k nim, ale i k primáři nemocnice nebo přímo k řediteli zařízení.

Péče v našem zařízení probíhá podle následujícího časového rozvrhu:

06,00 - 07,00 hod - ranní toaleta, převazy
07,00 - 07,30 hod - snídaně, podávání léků
07,30 - 11,00 hod - vizita, rehabilitace, individuální péče
11,00 - 12,00 hod - oběd, podávání léků
12,00 - 13,00 hod - polední klid
13,00 - 14,00 hod - hygienická péče
14,00 - 18,00 hod - návštěvy
17,00 - 17,30 hod - večeře, podávání léků
19,30 - 21,30 hod - druhá večeře, ukládání pacientů ke spánku
22,00 - 06,00 hod - noční klid
Personál nemocnice dbá o denní hygienu pacientů.
Výdej a výměnu nemocničního prádla zajistí zdravotní personál na oddělení.
Osobní hygiena je personálem prováděna denně dle denního režimu
a potřeby pacienta.
Našim klientům zajišťujeme pedikúru, holení a stříhání vlasů.
Samozřejmostí je čistě povlečené lůžko, s ohledem na potřebu pacienta,
dochází k jeho převlečení i několikrát denně.
V nemocnici neužívejte sami své vlastní léky či jiné přípravky, aniž byste
o tom informovali ošetřující personál. Léky jsou podávány dle ordinace ošetřujícího lékaře.
Rehabilitační péče je poskytována dle ordinace lékaře.
Fyzioterapeutka ve spolupráci se zdravotnickým personálem zajišťují cvičení
na lůžku, nácvik chůze, přesedání na vozík, jízdy na vozíku, nácvik sebeobsluhy atd.
Léčebná dieta je důležitou součástí léčebného postupu, stejně tak jako
omezení či zákaz některých poživatin (vč.alkoholu). Konzumovat některé
potraviny přinášené návštěvami může být pro Vás nevhodné. Prosíme,
respektujte pokyny oš.personálu týkající se konzumace , uložení potravin
a zejména dodržování hygienických pravidel.
Dietu předepisuje lékař. K uložení donesených potravin je na každé stanici
k dispozici lednice. Potravina musí být označena jménem pacienta. Jedenkrát
v týdnu je obsah lednice kontrolován, závadné potraviny jsou vyhozeny
do odpadu.
V přízemí nemocnice je nainstalován automat na teplé a studené nápoje
a drobné občerstvení.
Máte právo určit, zda a v jakém rozsahu si přejete být informován o svém
zdravotním stavu. Sám si určíte, komu konkrétně Váš ošetřující lékař bude
nebo nebude podávat informace o Vašem zdravotním stavu. Informace jsou
podávány ústně, písemně musí být v souladu se zákonem o zdravotních
službách a písemná žádost musí být vždy adresována nejprve vedení
nemocnice.
Berte prosím ohled na to, že naším úkolem je prioritně zdravotní péče
o pacienty a také na celkový počet všech pacientů v návaznosti
na několikanásobně vyšší počet příbuzných, kteří všichni chtějí informace.
Své žádosti o osobní informace formulujte stručně a věcně. Za pochopení
a vstřícnost děkujeme.
RHG spol. s r.o., Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou
Mostní 934
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.rhg.cz
tel.: 315 704 411
fax: 315 721 585
ředitel nemocnice PhDr. Vladimír Matoušek
tel. sekretariát: 315 704 445
email sekretariát: sekretariat.kralupy@rhg.cz
sekretariát, pokladna Lukáš Ryzák
tel. sekretariát: 315 704 445
email sekretariát: sekretariat.kralupy@rhg.cz
úřední hodiny: pondělí - čtvrtek - 8:15 h - 15:00 h, po dohodě je možné kdykoliv
prim. MUDr. Radek Pospíšil
tel.: 315 704 411
email sekretariát: sekretariat.kralupy@rhg.cz
vrchní sestra Zdena Brázdová
úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek, pátek - 5:30 - 14:00 h
úterý - 10:00 - 18:00 h
tel.: 728 076 550
email: vrchnikralupy@seznam.cz
LDN I. (1.p.) - staniční sestra Anna Kochová, tel.: 315 704 435
LDN II. (1.p.) - staniční sestra Jana Kohlová, tel.: 315 704 440
LDN III. (3.p.) - staniční sestra Bc. Šárka Beránková, tel.: 315 704 402
LDN IV. (2.p.) - staniční sestra Jitka Buková, tel.: 315 704 445
Zdravotně sociální pracovník - kontakt prostřednictvím vrchní sestry.
Návštěvní doba je stanovena každý den mezi 14,00 až 18,00 hod.,
po domluvě se sestrou jsou návštěvy možné nepřetržitě, ale tak, aby nebyl narušen léčebný režim a provoz oddělení. V takovém případě si vyhrazujeme právo návštěvu omezit.
Na oddělení je zákaz kouření a požívání alkoholu a omamných látek.
Větší částky peněz a cenné věci doporučujeme předat do úschovy.
Zaměstnanci RHG spol. s r. o. Vám přejí brzké uzdravení a spokojenost s pobytem.